Acenet AB har upphört. Bolaget likviderades 2014-10-31