Sovstugan FASTIGHETER AB

 
  Boendeinformation
  Inflyttning
  Hyresinbetalning
  Ordningsregler
  KabelTV och Internet
  Nycklar och lås
  Avfallshantering
  Tvättstugor
  Uppsägning
  Tapetsering och målning
  Rensa, byta, fixa
  Felanmälan
  Lediga lägenheter
 
Hyresinbetalning

Hyran betalas månadsvis med de betalningsavier du får från oss före varje nytt kvartal. Vid betalning via internetbank, kom ihåg att alltid använda rätt OCR-nummer. För att inbetal-ningen ska bli korrekt registrerad är det viktigt att du använder rätt avi och OCR-nummer för respektive månad.

Inbetalningen görs i förskott, betalningen ska finnas på vårt konto senast sista vardagen i månaden. Betalning måste alltså ske minst
2-3 vardagar före den dagen.

I hyran ingår, förutom tillgången till lägenheten, bland annat värme, vatten, löpande underhåll, tvättstugor, hämtning av hushållssopor, trappstädning, övrig fastighetsskötsel och administration.

Bankgironumret är 5525-9204.