Sovstugan FASTIGHETER AB

 
  Boendeinformation
  Inflyttning
  Hyresinbetalning
  Ordningsregler
  KabelTV och Internet
  Nycklar och lås
  Avfallshantering
  Tvättstugor
  Uppsägning
  Tapetsering och målning
  Rensa, byta, fixa
  Felanmälan
  Lediga lägenheter

Innan du flyttar in


Adressändring
Det finns flera sätt:
Postens adressändring, där får du även postens ”flyttkomihåg” med praktiska råd
Svensk Adressändring på 020-97 98 99/ 0771-97 98 99 (från mobilen eller utlandet).

www.adressandring.se
Här kan du göra flyttanmälan och anmäla adressändring, eftersända posten permanent eller tillfälligt samt lagra posten.

Elektricitet
Alla hyresgäster har ett eget abonnemang. För att vara säker på att ha el vid inflyttning, anmäl din nya adress senast en vecka innan du ska flytta in.
Du anmäler detta till Fortums kundservice på tel. 08-671 70 00.
(Göm inte heller bort att säga upp ditt gamla el-abonnemang.)

Telefon:
Telia kundtjänst: 90 200

Kabel-TV och Internet:
Mer information finns under knappen Kabel-TV och Internet i menyn till vänster.

Hemförsäkring:
Vi kräver att du har en gällande hemförsäkring. Hemförsäkringen omfattar samtliga medlemmar i din familj och täcker förutom skador på dina ägodelar, även sådana som kan drabba fastigheten.

Förråd
Förråden finns i källaren och är märkta med lägenhetsnummer. De måste låsas med ett eget hänglås. Ställ inga värdesaker i förråden.

Besiktning av lägenheten:
I samband med att den tidigare hyresgästen flyttar ut besiktigas lägenheten. När du flyttar in gör vi en ny besiktning och besiktningsprotokollet ska du skriva under. Det är viktigt att skador som kan finnas i lägenheten finns med i protokollet så du inte blir ansvarig för dem vid framtida utflyttning.