Sovstugan FASTIGHETER AB

 
  Boendeinformation
  Inflyttning
  Hyresinbetalning
  Ordningsregler
  KabelTV och Internet
  Nycklar och lås
  Avfallshantering
  Tvättstugor
  Uppsägning
  Tapetsering och målning
  Rensa, byta, fixa
  Felanmälan
  Lediga lägenheter

Rensa, byta, fixa

- Hur gör jag för att…?

Återställa säkringar, byta huvudsäkring
I hallen sitter lägenhetens säkringar. Den vita lådan har snabbsäkringar och på mätartavlan sitter en huvudsäkring. Om du överbelastar en strömkrets löser en säkring ut. Detta för att förhindra att kablarna tar eld vid överbelastning. Den svarta vippströmbrytaren står då i läge nedåt.  

 

Ta ur den/de apparater som orsakat felet och tryck sedan upp vippströmbrytaren igen. Om allt för många apparater använts samtidigt kan även huvudsäkringen lösa ut. Den är av en typ som måste bytas. Den runda säkringshålaren skruvas ur och en ny säkring, (”propp”) sätt in.  

 

Du kan köpa säkringar i matbutiker, varuhus etc. Var noga med att få samma styrka på säkringen, normalt 20A eller 25A. Det går inte att sätta i en kraftigare säkring.

Vanliga orsaker till att en säkring löser ut är att för många förbrukare är igång samtidigt. Stora förbrukare är spisen, vattenkokare, mikrovågsugnar, diskmaskiner som drar mycket ström. Även trasiga apparater/lampor kan få säkringen att lösa ut. Går säkringarna utan att det sitter några lampor i taken eller apparater i uttagen får du göra en felanmälan, då kan det vara fel i el-installationen 

Kontrollera och byta batteri i brandvarnare
För att kontrollera brandvarnaren, tryck på den lilla knappen på brandvarnaren. En ljudsignal ska höras om brandvarnaren fungerar. Din brandvarnare kan se ut på annat sätt än den på bilden.

Om ingen signal hörs är troligen batteriet slut. Batteribyte är något som varje hyresgäst måste sköta själv. För att byta batteri, rotera försiktigt brandvarnaren tills den lossnar från sitt takfäste. Byt sedan ut batteriet mot ett nytt och montera tillbaka brandvarnaren igen. Vi kan, mot avgift, byta batteri om du inte vill göra det själv.

 

Göra rent fettfiltret i spisfläkten
På spisfläktens undersida sitter ett fettfilter som behöver tvättas regelbundet, minst en gång i månaden. Du lossar det genom att dra det rakt ner. 

Filtret kan sedan tvättas med diskmedel och varmt vatten. 

Byta kolfilter i spisfläkten
Spisfläktens förmåga att ta åt sig matos minskas vartefter kolfilterinsatsen mättas. Minst en gång om året behöver kolfiltren bytas. De sitter på spisfläktens ovansida, mellan själva fläkten och köksskåpet. Kolfilter finns att köpa i vitvarubutiker och på större varuhus.

För att komma åt dem trycker du in de runda knappar som finns på sidorna i utblåsningsgallret mellan köksfläkt och köksskåp. 

Dra utblåsningsgallret rakt framåt. Dra därefter ut hela kolfilterkassetten rakt framåt. Den behöver lyftas uppåt i framkant för att få ut den sista biten

 

Alla de små fyrkantiga svarta kolfilterbehållarna ska bytas. Lossa byglarna som håller dem på plats med början i kassettens framkant.

 

Sätt tillbaka byglarna när du bytt kassetter, skjut tillbaka kassetten till sin plats och tryck tillbaka utblåsningsgallret.

Göra rent ugnen och långpanna / bakplåtar
Gör du enklast med något av de ugnsrengöringsmedel som finns i handeln. Skrapa inte med stålull – det repar emaljen så smutsen fastnar ännu lättare.

Byta lysrör i bänkbelysningar
Rotera lysröret 90 grader. Dra det sedan rakt bakåt mot väggen.

 

Montera ett nytt lysrör i omvänd ordning. Tänk på att kontaktstiften på lysröret ska stå i vågrätt läge när du trycker in det.

Byta lysrör i spisfläkten
Görs från undersidan. Tryck in båda låstapparna i glasets bakkant och lossa glaset.

 

Dra ut lysrörslampan.

Återmontera ny lampa och glaset i omvänd ordning. 

Byta lysrör i badrumsbelysningen
Görs från undersidan. Skjut plastskivan bakåt, in mot väggen 5-10 cm.

 

Rotera lysröret 90 grader. Dra vänstra änden rakt nedåt och dra sedan ut lysröret. Stick in det nya lysröret med kontaktstiften i lodrätt läge så de kommer in i den högra lysrörshållaren. Tryck upp vänstra änden i sin lysrörshållare och rotera röret 90 grader. Båda lysrören måste vara monterade och hela för att lampan ska fungera.

I vissa lägenheter är det vanliga glödlampor istället. 

Stänga av vatten
Om det uppstår problem med vattenblandare eller toalettstol kan det vara bra att veta var vattenavstängningarna för lägenheten sitter.

Under köksbänken sitter det avstängningsventiler på vattenledningarna i diskbänksskåpets bakkant. Vreden vrids 90 grader vid stängning. Står de längs med ledningen är de öppna, står de tvärs ledningen är de stängda.

 

I badrummet sitter ventilerna antingen under handfatet eller i ett av rummens hörn. De är oftast av en typ där man skruvar dem medsols några varv för stängning och motsols för öppning. De kan även vara av samma typ som i köket.

 

Toalettstolen har även en egen avstängningsventil som sitter där vattenledningen går in i stolen. Manövreras på samma sätt som ventilerna i köket.

 
 

Rensa avlopp, handfatet
Ställ en hink under handfatet. Skruva loss bottenkoppen på vattenlåset. Gör rent koppen (i köket).

 

Spola lite vatten för att se att det rinner genom den del av vattenlåset som sitter kvar på handfatet. Det kan behöva göras rent även där. Skruva tillbaka bottenkoppen. Kontrollera att det rinner undan normalt, spola gärna en stund med hett vatten.

Rensa avlopp, golvbrunnen i duschen
Lyft upp det kromade gallret med hjälp av en mindre skruvmejsel eller annat spetsigt föremål. Lyft ur insatsen i golvbrunnen. Den har antingen ett litet handtag som kan fällas upp och dra med eller så får man sticka ned fingrarna i hålet, ta tag i kanten och dra uppåt beroende på modell. Man kan få dra ganska hårt.

 

Gör sedan rent vattenlåset och spola med duschen och hett vatten tills det är rent. Var noga med att gummitätningen på insatsen är helt ren och oskadad innan den trycks tillbaka och att insatsen är i rätt läge. Är tätningen skadad kan man få problem med dålig lukt. Kontrollera att det rinner normalt.

Rensa avlopp, köket
Avråder vi hyresgästerna från att göra själva. Det sitter tätringar av gummi i skarvarna mellan de olika delarna som lätt skadas med läckage och vattenskador som följd. Ett sätt att undvika stopp är att någon gång i månaden spola några minuter med hett vatten och sedan trycka ut en klick diskmedel i hon och spola 10-20 sekunder.